Kontakt z nami.
    Spotkania O/PTT Sosnowiec odbywają się w pierwszą środę każdego miesiąca (oprócz miesięcy wakacyjnych) o godz.18:00 w Siedzibie Klubu Speleologicznego AVEN, Będzińska 65
    Telefon kontaktowy do Prezesa Oddziału Sylwestra Dąbrowskiego 606874140
    Nasz e-mail: ptt.sosnowiec@gmail.com